Branża Budowlana

Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków a pozwolenie wodnoprawne

• Zakładki: 49


Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków wiąże się z koniecznością dopełnienia pewnych formalności. Jedną z nich jest zgłoszenie wodnoprawne bądź uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Jakie są najważniejsze zapisy Prawa wodnego, które dotyczą nowych użytkowników przydomowych oczyszczalni ścieków?

Pozwolenie wodnoprawna – rozbieżności w interpretacji przepisów

Mimo wielu orzecznictw ws. dotyczących Prawa wodnego, kwestia konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego przy montażu przydomowej oczyszczalni ścieków nie została jednoznacznie rozstrzygnięta. Głównym problemem jest prawidłowe zdefiniowanie urządzenia wodnego. Wody Polskie stają na stanowisku, że przydomowa oczyszczalnia nie jest urządzeniem wodnym, jeśli:

  • system odprowadzania ścieków (drenaż, studnia chłonna) stanowią integralną część przydomowej oczyszczalni ścieków oraz
  • cała oczyszczalnia posiada deklarację zgodności z obowiązującymi normami

Przydomowe oczyszczalnie ścieków, które nie spełniają obu tych warunków jednocześnie, uznawane są przez Wody Polskie za urządzenie wodne, które kształtuje zasoby wody. Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej przychyla się do takiej interpretacji, jednak ostateczną ocenę co do kwalifikacji oczyszczalni przydomowej jako urządzenia wodnego pozostawia starostom, którzy na terenach niechronionych wydają pozwolenia wodnoprawne.

Kiedy pozwolenie wodnoprawne jest konieczne do montażu przydomowej oczyszczalni ścieków?

Prawo wodne zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, jeśli nie kształtuje ona zasobów wodnych i jeśli zrzut wody do gruntu czy oczek wodnych nie przekracza 5m3 na dobę – w tym przypadku wystarczy zgłoszenie wodnoprawne. Jeśli jednak oczyszczalnia domowa wpływa na zasoby wody lub dobowy zrzut nieczystości przekracza 5m3, konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Co do zasady, spełniając wyżej opisane kryteria o zwykłym korzystaniu z wód, nie trzeba uzyskiwać pozwolenia wodnoprawnego, jednak MGWiŻŚ wskazuje, że ostateczna interpretacja przepisów zależy od starosty, który wydaje pozwolenie, dlatego przed złożeniem dokumentów, należy zgłosić się do właściwego organu, celem skonsultowania odpowiednich dla nas procedur.
Artykuł powstał we współpracy z firmą Bio Eden.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
38 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *