Branża Technologiczna

Czy głosowanie tajne online jest możliwe?

• Zakładki: 1003


Świat biznesu coraz bardziej toczy się w sferze online. Nie tylko spotkania, posiedzenia zarządów czy głosowania mogą odbywać się wirtualnie. W naszym artykule wyjaśniamy jakie są wymogi prawne, które regulują możliwość organizacji tajnego głosowania online. Przedstawiamy też ciekawą firmę oferującą rozwiązanie dostosowanych do takich potrzeb.

Wymogi prawne głosowania tajnego

W Polsce Kodeks Spółek Handlowych dopuszczę organizację posiedzeń zarządów i rad nadzorczych organizowanych zdalnie. Głosowanie tajne ksh nie jest jednak jasno i precyzyjnie zdefiniowane. Możemy jednak domniemywać na podstawie przepisów, iż organizator posiedzenia musi zapewnić biorącym udział w głosowaniu środki techniczne zabezpieczające jego tajność. System powinien więc oprócz weryfikacji i potwierdzania autentyczności głosujących, także zapewniać możliwość szyfrowania głosów. Dodatkowo w tajnym głosowaniu online musimy wykluczyć możliwość wielokrotnego głosowania przez jedną osobę w danej sprawie. W końcu w głosowaniach, w których potrzebne jest kworum, system do tajnych głosowań online musi mieć również możliwość do sprawdzania tego parametru.

Privote – jako narzędzie do realizacji głosowań tajnych online

Privote to dostawca zintegrowanego systemu umożliwiającego m.in. organizację głosowania tajnego online. Jest idealną platformą dla spółek handlowych i innych podmiotów do organizacji głosowań tajnych. Pozwala zarówno na przeprowadzenie głosowania tajnego zwykłego lub ważonego (wg. udziałów). Daje też możliwość kontrolowania kworum, ustalania głosów uprzywilejowanych czy wyłączania wybranych osób z modułu głosowania. Jeśli musimy zmierzyć czy została w głosowaniu tajnym osiągnięta niezbędna większość system Privote także obsłuży to na poziomie sprawdzenia większości zwykłej, bezwzględnej czy kwalifikowanej.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Privote

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
442 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *